Gebruiksvoorwaarden voor filialen

Als een geautoriseerde affiliate (Affiliate) van Klozers, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst (Overeenkomst). Lees de gehele overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich registreert en Klozers promoot als Affiliate.

Uw deelname aan het Programma is uitsluitend bedoeld om op legale wijze reclame te maken voor onze website en een commissie te ontvangen op lidmaatschappen en producten die worden gekocht door personen die naar Klozers zijn verwezen door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Door u in te schrijven voor het Klozers Affiliate Programma (Programma) geeft u aan deze overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden te accepteren.

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om ELKE aanvraag voor een Affiliateprogramma naar eigen en absoluut goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U hebt geen wettelijk verhaal tegen ons voor de afwijzing van uw Affiliateprogrammaaanvraag.

Commissies

Commissies worden één keer per maand betaald. Om als Affiliate een commissie te ontvangen, moet de doorverwezen account minimaal 31 dagen actief blijven.

Je kunt jezelf niet doorverwijzen en je ontvangt geen commissie op je eigen accounts.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die met succes zijn voltooid. Transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

Beëindiging

Uw affiliate-aanvraag en status in het programma kunnen worden opgeschort of beëindigd om een van de volgende redenen:

 • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, etc.).
 • Spammen (massaal e-mailen, massaal posten in nieuwsgroepen, etc.).
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet bekendmaken van de affiliate relatie voor een promotie die kwalificeert als een endorsement onder de bestaande richtlijnen en regels van de Federal Trade Commission, of enige toepasselijke staatswetgeving.
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. Klozers behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van Klozers gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kick-backs van je affiliate commissie als een stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met Klozers is echter wel acceptabel.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.

Naast het voorgaande behoudt Klozers zich het recht voor om een Affiliaterekening op elk gewenst moment te beëindigen, voor overtredingen van deze overeenkomst of zonder reden.

U mag grafische en tekstlinks gebruiken op uw website en in uw e-mailberichten. U kunt de Klozers-site ook adverteren in online en offline rubrieksadvertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons geleverde afbeeldingen en tekst gebruiken of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen in het gedeelte Beëindiging.

Sites met kortingsbonnen en deals

Klozers biedt af en toe coupons aan geselecteerde affiliates en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als je niet vooraf bent goedgekeurd / een merkcoupon toegewezen hebt gekregen, dan mag je de coupon niet promoten. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor elke affiliate die overweegt onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate-links, -knoppen of -afbeeldingen om te suggereren dat er iets anders dan de huidige geautoriseerde deals zijn voor de specifieke affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op Klozers Coupons, Klozers Kortingen of andere zinnen die impliceren dat er coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of onzichtbare acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Je link moet de bezoeker naar de site van de verkoper sturen.
 • De gebruiker moet informatie en details over coupons/deal/besparingen kunnen zien voordat een affiliate cookie wordt ingesteld (d.w.z. “klik hier om coupons te zien en een venster naar de site van de verkoper te openen” is NIET toegestaan).
 • Affiliatesites mogen geen “Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon” of een variatie daarop hebben als er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de site van de verkoper opent of een cookie plaatst. Affiliates met een dergelijke tekst op de merchant landingspagina worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

Pay Per Click (PPC) beleid

PPC bieden is NIET toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Klozers is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van affiliate tracking mislukkingen, verlies van database bestanden, of enig resultaat van intenties van schade aan het programma en/of onze website(s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het programma en/of de lidmaatschappen of producten die door Klozers worden verkocht. We beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

Duur van de overeenkomst

De termijn van deze overeenkomst gaat in op het moment dat u wordt toegelaten tot het programma en eindigt op het moment dat uw Affiliaterekening wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen door ons te allen tijde worden gewijzigd. Indien wijzigingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst voor u onaanvaardbaar zijn, is uw enige keuze om uw Affiliaterekening te beëindigen. Als u blijft deelnemen aan het Programma, betekent dit dat u elke wijziging aanvaardt.

Vrijwaring

Affiliate vrijwaart Klozers en de aan haar gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door Klozers gelicentieerd of geautoriseerd zijn om materialen te verzenden en te distribueren, van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met alle claims die worden opgelopen in verband met deze Overeenkomst als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, verzuim om bekend te maken, of opzettelijk wangedrag van Affiliate.

Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract dat de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het Klozers affiliateprogramma vastlegt. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen door het aanvraagproces van Klozers te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht heeft als een handgeschreven handtekening.